Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Entry for February 27, 2008

leave a comment »

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không.
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung
Như kim khám phá đông hoàn diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.

(Trúc Lâm đại sĩ)

Advertisements

Written by tristhefall

February 27, 2008 at 7:46 am

Posted in Common

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: