Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

with 2 comments

Cuộc đời là khổ đau hay không khổ? Câu trả lời là tùy thuộc vào thái độ tâm lý, cảm thọ và nhận thức của mỗi người; nguyên nhân của khổ có nguồn gốc sâu xa trong tâm tưởng của con người. Trong các nguyên nhân của đau khổ, có cái phát sinh từ vật chất hay hoàn cảnh xã hội, nhưng nguyên nhân thật sự vẫn là tâm thức.

Nguyên nhân của khổ thường được các kinh đề cập chính là tham ái, do tham ái mà chấp thủ, bám víu vào các đối tượng của tham ái. Sự khao khát về dục lạc sẽ dẫn đến khổ đau, bởi vì lòng khao khát ấy không bao giờ thỏa mãn.

Nguyên nhân sâu hơn và căn bản hơn chính là vô minh, tức là si mê không thấy rõ bản chất của sự vật đều nương vào nhau mà sinh khởi, đều vô thường và chuyển biến,…Do không thấy rõ nên sinh tâm tham muốn, ôm giữ lấy các lạc thú. Do không thấy rõ mới lầm tưởng rằng “cái tôi” là quan trọng nhất, là cái có thực cần phải bám víu, củng cố và thỏa mãn nhu cầu của nó. Nói cách khác, do vô minh mà có chấp thú “cái tôi” và “cái của tôi” như thân tôi, tình cảm tôi, tư tưởng tôi…,người yêu của tôi, tài sản của tôi, sự nghiệp của tôi…Do những chấp thủ ấy mà có những nỗi thống khổ của cuộc đời.

Tóm lại chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng, khổ hay không là do lòng mình; lòng mình đầy tham lam, chấp thủ, nhận thức sai lầm thì khổ là chắc chắn. Nói cách khác, do cái nhìn của mỗi người đối với cuộc đời mà có khổ hay không. Nếu không bị sự chấp ngã và dục vọng vị kỷ hay phiền não khuấy động , chi phối, ngự trị trong tâm thì cuộc đời đầy an lạc, hạnh phúc…

Advertisements

Written by tristhefall

March 31, 2007 at 2:05 am

Posted in Common

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Định đi tu hả chú?

    nguyen

    March 31, 2007 at 11:15 am

  2. Nghe giống lời răn của Đức Phật quá…

    Hana

    April 2, 2007 at 12:17 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: