Tristhefall’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Lam chieng

leave a comment »

Cái chiêng

Nghe nói, chiêng tốt nhất thế giới là ở Trung Quốc, trong đó, chiêng Tây Tạng là tốt nhất Trung Quốc. Khi chiêng đồng ở chùa Lạt Ma vang lên, âm thanh truyền đi trong sương sớm mấy trăm dặm, nghe gần, âm thanh trầm nặng mà không điếc tai, nghe xa, âm thanh du dương mà vang vọng bất tuyệt.

Lại nghe nói, chiêng tốt là dùng nguyên tấm đồng nện mà thành. Người thợ chiêng bắt đầu từ mép tấm ván đồng dùng búa gõ đập dần dần vào tâm chiêng, độ nặng nhẹ của mỗi cú đập cách nhau rất thích hợp nếu không thì âm thanh sẽ không đều đặn. Vì vậy, mỗi chiếc chiêng lớn thường cần phải trải qua thời gian trọn một năm, sau ngàn vạn lần nện đập mới có thể thành công. Mà điều quan trọng nhất là sự xấu tốt của một cái chiêng lại quyết định ở cú đập cuối cùng ở tâm chiêng. Người thợ sau khi đốt hương quỳ lễ, đưa chiếc búa sắt lên, đập cú quan trọng nhất. Đập tốt thì cái chiêng sẽ là boả khí âm thanh vang truyền trăm dặm; đập hơi chệch, âm thanh sẽ không đủ thuần khiết, dư âm sẽ không đủ du dương; còn chỉ cần đập hư thì sẽ không cách gì cứu vãn được, xấu tốt hoàn toàn ở cú đập cuối cùng.

Trong cuộc sống của chúng ta, làm rất nhiều việc chẳng phải đều như thế sao?

Trải qua nỗ lực lâu dài, thành hay không thành thường quyết định ở thời khắc cuối cùng!

Advertisements

Written by tristhefall

March 27, 2006 at 12:03 pm

Posted in Common

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: